ແຈ້ງເຕືອນ ພະຍຸ ຝົນຕົກໜັກ ລົມແຮງ ວັນທີ່ 4-11 ກໍລະກົດ 2021

ແຈ້ງເຕືອນ ພະຍຸ ຝົນຕົກໜັກ ລົມແຮງ ວັນທີ່ 4-11 ກໍລະກົດ 2021

ພະຍາກອນແຈ້ງເຕືອນ4-11/7/2021

-ຄາດຄະເນວ່າພາຍຸອາດຈະເຂົ້າລາວໄດ້ທີ9-11/7/2021

@ ວິເຄາະ ວັນທີ4-7/7/2021

# ວັນທີ4/7/21

ຈະມີຟົນຕົກໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງ: ຂ ວຽງຈັນ, ຂ ໄຊຍະບູລີໂຊນເໜືອ, ຂ ບໍ່ແກ້ວ, ຂ ຫລວງນໍ້າທາ, ຂ ອຸດົມໄຊ, ຂ ຫລວງພະບາງ.

-ພາກໃຕ້ແມ່ນ ຂ ຈຳປາສັກ, ຂ ເຊກອງຕົກໜັກຫລາຍ, ຂ ອັດຕະປື.

# ວັນທີ 5/7/21

ຄາດວ່າໄດ້ຝົນທຸກພື້ນທີ່ຂອງປະເທດລາວ

-ສໍາລັບແຂວງທີ່ອາດຈະມີຝົນຕົກໜັກໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນ: ຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດລົງຮອດໃຕ້ສຸດຂອງລາວອາດຈະມີຝົນຕົກໜັກ, ເກີດນໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ

# ວັນທີ 6-8/7/21 ຄາດວ່າຈະມີຝົນຕົກທຸກພື້ນທີ່ຂອງ ສປປລາວ

@ ເຕືອນພາຍຸອາດຈະເຂົ້າທີ 9-11/7/21 ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຝົນທົ່ວປະເທດ

ແຕ່ແຂວງທີຄາດວ່າຈະເຈີະຝົກຕົກໜັກໜັກ, ນໍ້າຖ້ວມ- ດິນເຈື່ອນ-ນໍ້າປ່າໄຫລຫລາກອາດຈະມີຜົນປະທົບຕໍ່ສັບສິນໄດ້ແກ່ ຂ ອັດຕະປີ, ຂ ເຊກອງ, ຂ ຈຳປາສັກ, ຂ ສາລະວັນ, ຂ ສະຫັວນະເຂດ, ຂ ຄຳມ່ວນ, ຂ ບໍລິຄຳໄຊ, ກຳແພງນະຄອນ, ຂ ວຽງຈັນ, ຂ ໄຊສົມບູນ, ຂ ຊຽງຂວາງ, ຂ ໄຊຍະບູລີ

ສ່ວນແຂວງອື່ນໆກໍ່ໜັກ ແຕ່ບໍເທົ່າແຂວງທີ່ກ່າວມາດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ປ/ຊ ກຽມພ້ອມຮັບມືຈາກອັນຕະລາຍໄພຮຸກຮານຄາດວ່າໜ້າຈະເກີດຂຶ້ນ.

khaosan@gmail.com