ຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຖີມ ມາສູ່ໃຕ້ຮົມກະສະວະພັດ

ຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຖີມ ມາສູ່ໃຕ້ຮົມກະສະວະພັດ

ໃນຄວາມໂຊກຮ້າຍ ຍັງມີສິ່ງທີ່ດີໆ

ຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ຖຶກຖີມ ມາສູ່ໃຕ້ຮົມກະສະວະພັດ ທ່ານທັງຫຼາຍຄິດຄຶຂ້ອຍບໍ່ວ່ານີ້ມາຈາກຜົນຂອງກັມ

ແຕ່ຍັງດີໄດ້ຮັບຄວາມເມຕຕາຈາກຄູບາອາຈານ

ຂໍຄົນລະໜຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນ

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com