ຍັງມີແຮງງານລາວ ຖືກນາຍໜ້າຕົວະ ໄປຄ້າມະນຸດຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຍັງມີແຮງງານລາວ ຖືກນາຍໜ້າຕົວະ ໄປຄ້າມະນຸດຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ມີກຸ່ມນັກຕົ້ມຕຸນ ຈຳ ນວນໜື່ງ ພ ະ ຍາຍາມ ຕິ ດ ຕໍ່ຫາຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປ ະ ເທດອອດສະເຕເລັຍ ໂດຍຕົວະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດແລ່ນໜັງສືເພື່ອເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ອອດສະເຕເລັຍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າດຳເນີນເອກະສານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ອນ ຈຳ ນວນໜື່ງ. ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຄົນງານລາວອີກ ຈຳ ນວນນື່ງ ຕ້ອງການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ອອດສະເຕເລັຍ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ດ້ວຍການຈ້າງນາຍໜ້າຜູ້ຈັດຫາງານ ເຮັດວິຊາແບບຊົ່ວຄາວໃຫ້ ທີ່ມີໄລຍະເວລາ 3 ຫາ 6 ເດືອນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເອກະສານຜ່່ານແດນເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນອອດສະເຕເລັຍ.

ເຖີງແມ່ນວ່າ ຈະມີບໍລິ ສັ ດ ຈັດຫາງານ ຈຳ ນວນໜື່ງ ໂຄສະນາຜ່ານ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບການແນະນຳໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປ ະ ເທດອອດສະເຕເລັຍ ຜ່ານໂຄງການອອກວິຊາກະສີ ກ ຳ ແຕ່ໃນສະພາບໂຕຈິງແລ້ວ ທາງການລາວແລະທາງການອອດສະເຕເລັຍ ຍັງບໍ່ທັນມີການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຫລື MOU ລະຫວ່າງກັນເທື່ອ. ໃນມື້ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ພົບ ປ ະ ກັບ ທ່ານ ໂພສ ແຄລີ ເອກອັກຄະລາດຊະທູດ ອອດສະເຕເລັຍ ປ ະ ຈຳ ລາວ

ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບການສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກທາງດ້ານການກະເສດຢູ່ ປ ະ ເທດອອດສະເຕເລັຍ ຊຶ່ງ ປ ະ ເທດອອດສະເຕເລັຍ ຕອ້ງການນຳເຂົ້າແຮງງານລາວ ແລະ ຄ າ ດ ວ່າຈະຂະຫຍາຍໄປໃນຂະແຫນງອື່ນໆ ໃນອານາຄົດ ເປັນຕົ້ນ ການ ປ ະ ມົງ ປ່າໄມ້ແລະການປຸງແຕ່ງຊີ້ນ ແຕ່ທາງການອອດສະເຕເລັຍ ຈະນຳເຂົ້າແຮງງານລາວນັ້ນແມ່ນໃນປີ 2022. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍມີບໍລິ ສັ ດ ຈັດຫາງານບາງຫົວໜ່ວຍຕົວະຄົນງານລາວ ຜູ້ທີ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ອອດສະເຕເລັຍໃນຂະແຫນງດັ່ງກ່າວ ຮ່ ວ ມ ທັງ ການ ປ ະ ມົງ

ເປັນແບບດຽວກັບຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກການ ປ ະ ມົງໃນມາເລເຊັຍ ຊຶ່ງການເດີນທາງແບບບໍ່ຖືກຕາມກົດໝາຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຂູດຮີດແລະ ຕົ ກ ເປັນເຫຍື່ອຂອງການ ຄ້ າ ມ ະ ນຸດໄດ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກດ້ານແຮງງານຍ້າຍຖີ່ນຫລື MIGRANT WORKERS ທ່ານໜື່ງກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກພົບເຫັນມີຄົນງານລາວຖືກຕົວະ ໃຫ້ເດີິນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ ປ ະ ເທດ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫລື ຕົ ກ ຢູ່ໃນພາວະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຄ້ າ ມ ະ ນຸດ ແລະການຂູດຮີດແຮງງານ ທາງໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກໍຈະເລັ່ງໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອແລະ

ດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍຕໍ່ກຸ່ມນັກຕຸົ້ມຕຸ່ນດັ່ງກ່າວ. ກ່ຽວກັບແນວທາງ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ ປ ະ ເທດ ທາງການລາວໄດ້ໃຫ້ ສັ ດ ຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ຈຳ ນວນ 9 ສະບັບ ຮ່ ວ ມ ດ້ວຍການປັບປຸງກົດໝາຍແຮງງານ ໂດຍມີການລະບຸຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຈັດຫາງານ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ການຕັ້ງກອງທຶນ ສ ຳ ລັບແຮງງານເຄື່ອນທີ່, ແລະປັບປຸງດຳລັດວ່າດ້ວຍການສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ ປ ະ ເທດ ຮ່ ວ ມ ເຖີງການລົງນາມບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ

ລັດຖະບານລາວກັບລັດຖະບານໄທ ເກົາຫລີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ການພັດນາສີມືແຮງງານແລະການ ປ ະ ກັນສັງຄົມ. ກ່ຽວກັບສະພາບການແຮງງານ ຍ້າຍທີ່ໃນລາວ ມີທັງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແຕ່ເຂດຊົນນະບົດເຂົ້າໄປໃນໂຕເມືອງ ແລະການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງ ປ ະ ເທດ ຊຶ່ງມີທັງຮູບແບບຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຜິ ດ ກົດໝາຍ ສ ຳ ລັບຄົນງານລາວທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານ

ການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມນັ້ນ ມີໃນ 3 ປ ະ ເທດ ເປັນ ປ ະ ເທດໄທ, ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນໃນ ຈຳ ນວນ 214,000 ຄົນ ສ່ວນແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກ ແບບ ຜິ ດ ກົດໝາຍນັ້ນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນລັກລອບໄປ ເຮັດວຽກຢູ່ ປ ະ ເທດເພື່ອນບ້ານ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມພັດນາສີມີແຮງງານ ແລະຈັດຫາງານ ກ່າວໃນວັນເຄື່ອນຍ້າຍ ແຮງງານສາກົນ ປ ະ ຈຳປີ 2020 ຜ່ານມາ.

khaosan@gmail.com