ເດັກນ້ອຍສຸດ​ແປກ​ ເກີດມາພ້ອມກັບແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມ

ເດັກນ້ອຍສຸດ​ແປກ​ ເກີດມາພ້ອມກັບແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມ

ແປກແຕ່ຈິງ ມີເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແຕ່ມີແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມແລ້ວ

ໃຜຮູ້ວ່າຍ້ອນຫຍັງ ສາມາດອອກຄຳຄິດເຫັນໄດ້ເດິ້

ຊົມຄລີບ

khaosan@gmail.com