ບຸກຄົນນີ້ ຢາກໃຫ້ຄົນລາວຕິດ ໂຄວິດ ຕາຍໃຫ້ໝົດ ແມ່ນຄົນລາວແທ້ຢູ່ບໍ..​ຖ້າແມ່ນແຕະອອກຈາກປະເທດລາວສາ(..​ຊົ່ວ..)

ບຸກຄົນນີ້ ຢາກໃຫ້ຄົນລາວຕິດ ໂຄວິດ ຕາຍໃຫ້ໝົດ ແມ່ນຄົນລາວແທ້ຢູ່ບໍ..​ຖ້າແມ່ນແຕະອອກຈາກປະເທດລາວສາ(..​ຊົ່ວ..)

ຄືຄອມເມັ້ນທຳນອງຢາກເຫັນຄົນລາວເຮົາຕາຍເພາະໂຄວິດຫຼາຍໆຄົນຮັກປະເທດຊາດ.

ຊ່ວຍກັນແຊຕໍ່ໆແດ່ພີ່ນ້ອງ.ເພື່ອໃຫ້ທາງພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບ.

ຖ້າຢູ່ລາວສົມຄວນສິໃຫ້ຢູ່ແພ່ນດິນລາວອີກຕໍ່ໄປຢູ່ບໍ

ທີ່ມາ

khaosan@gmail.com