ພຶດຕິກຳຂອງສາວຄູ ເຮັດກັບຫຼານນ້ອຍ ໃຫ້ເຂົ້າໜົມເດັກກິນຄືໝູຄືໝາ

ພຶດຕິກຳຂອງສາວຄູ ເຮັດກັບຫຼານນ້ອຍ ໃຫ້ເຂົ້າໜົມເດັກກິນຄືໝູຄືໝາ

ໃຫ້ເຂົ້າໜົມເດັກກິນຄືໝາເນາະ ແມ່ນລູກຫຼານໃຜໃຫ້ເອົາອອກຈາກໂຮງຮຽນ ອະນຸບານນັ້ນເດີ.

ເບີ່ງຄລິບກົດລິ້ງ

https://youtu.be/faG02_2Ybho 

ຂ້ອວຍເຫັນຫຼານຂ້ວຍແບບນີ້ຂ້ວຍເຈັບໃຈຢ່າງແຮງຫຼານຂ້ວຍບໍ່ແມ່ນໝູ່ມາ ເປັນຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກທີ່ສຸດ. ແຕ່ເຫັນອບບນີ້ນໍ້າຕາໄຫຼ.

ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາໜອງບົວ, ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.

ວິດີໂອ

khaosan@gmail.com