ດວງເຮັງແທ້…!!! ຜູ້ໂຊກດີ ນະຄອນຫຼວງ ຖືກເລກ 6 ໂຕ ລວຍຂ້າມຄືນ 400,000,000 ກີບ

ດວງເຮັງແທ້…!!! ຜູ້ໂຊກດີ ນະຄອນຫຼວງ ຖືກເລກ 6 ໂຕ ລວຍຂ້າມຄືນ 400,000,000 ກີບ

ງວດທີ 32 . ອອກວັນທີ 29 ເມສາ 2021..ແຕກອີກແລ້ວເລກ 6 ໂຕ ລວຍຂ້າມຄືນຊ່ວງໂຄວິດ-19.

ມື້ນີ້ລູກຄ້າເຮົາຖືກ

ເລກ 4 ໂຕ 10,000,000 ກີບ

ເລກ 6 ໂຕ 400,000,000 ກີບ

ໃຜຢາກຖືກເເບບນີ້ສ່ຽງຊື້ຫວຍນໍາເຮົາເດ

ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ເລກ3ຈຳໜ່າຍເລກ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕ ລາງວັນຊື້1,000ກີບ

1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ

2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ

3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ

4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ

5ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ

6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

khaosan@gmail.com