ເກີດເຫດ ຟ້າພ່າແມ່ລູກອ່ອນ ເສຍຊິວິດ ຢູ່ຫວງພະບາງ

ເກີດເຫດ ຟ້າພ່າແມ່ລູກອ່ອນ ເສຍຊິວິດ ຢູ່ຫວງພະບາງ

ເກີ ດເ ຫ ດຟ້າພ່າຢູ່ບ້ານພູຫຼວງໃຕ້ເມືອງຈອມເພັດແຂວງຫວງພະບາງເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ.ໃນວັນ23/5/2021ໄດ້ເກີດເຫດຟ້າພ່າຢູ່ບ້ານພູຫຼວງໃຕ້.ເມືອງຈອມເພັດ.ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ຜູ້ຕາຍແມ່ນນາງຊີ.ຊົນເຜົ່າມົ້ງຢູ່ບ່ອນຂ້າພະເຈົ້າປະຈຳການຢູ່,ເກີດລູກພໍແຕ່ໄດ້15ມື້ກະໄດ້ຈາກລູກນ້ອຍໄປແລ້ວ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂດດຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນເຟສບຸກເຮົາຂື້ນໄປຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວລາວແດ່,

ຄອບຄົວລາວເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກ,ແຖມຍັງມາເກີດເຫດການບໍ່ໜ້າເຊື່ອແບບນີ້

ທີ່ມາ : ไก่ สีปะเสีด

khaosan@gmail.com