ເຖົ້າສິຕາຍ ຍັງມາຫຼິ້ນຕິຕ໊ອກວ່າຊ່ານ ຢ່າໃຫ້ແມ່ສອນນະນ້ອງນະ

ເຖົ້າສິຕາຍ ຍັງມາຫຼິ້ນຕິຕ໊ອກວ່າຊ່ານ ຢ່າໃຫ້ແມ່ສອນນະນ້ອງນະ

ຟາດອີກມັກ ຄົນຖາມຕອນນີ້ຄືສິມຸດດິນຢູ່ແລ້ວ … ລວມໆແມ່ຢາກບອກວ່າ

ຢ່າເສືອກເດີ້ລູກເດີ້ ເອົາໂຕເອງໃຫ້ລອດກ່ອນຈັ່ງໄປສອນຄົນອື່ນ

ເຈົ້າເປັນພໍ່ຂ້ອຍບໍ ວ່າຊັ້ນ ຢ່າໃຫ້ແມ່ສອນນະນ້ອງນະ

ຄລິບ

khaosan@gmail.com