ຂັບລົດກັບເລນ ບໍ່ຮັກສາກົດລະຽບ ຈາກທາງດ່ວນ ຈະກາຍເປັນທາງ ມໍລະນະ

ຂັບລົດກັບເລນ ບໍ່ຮັກສາກົດລະຽບ ຈາກທາງດ່ວນ ຈະກາຍເປັນທາງ ມໍລະນະ

ຄລິບຈາກ: ຣາຊວົງສ໌ ຫລວງໂຄດ

ຄຣິບຈາກາກ ນາທີ ຊີວິດ/Accident ທີ່​ໄທີ່ໄດ້ເຜີຍຂໍ້ມູນວ່າ

ລົດສວນເລນຢູ່ທາງດ່ວນຫາຍະນະຂອງແທ້ເລີຍແບບນີ້ ພຶດຕິກຳແບບນີ້ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ຫາຍະນະແອດຄິດເຫັນຄຳໜຶ່ງໃນຄອມເມັ້ນຂຶ້ນມາເລີຍວ່າ

“ຄົນລາວຍັງບໍ່ພ້ອມນຳໃຊ້ທາງດ່ວນ”ລົດສວນເລນຢູ່ທາງດ່ວນຫາຍະນະຂອງແທ້ເລີຍແບບນີ້ ພຶດຕິກຳແບບນີ້ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ຫາຍະນະແອດຄິດເຫັນຄຳໜຶ່ງໃນຄອມເມັ້ນຂຶນມາເລີຍວ່າ

“ຄົນລາວຍັງບໍ່ພ້ອມນຳໃຊ້ທາງດ່ວນ”

khaosan@gmail.com