ສຸດຍອດ ເລີ່ມລົງມືເຮັດໃນມື້ນີ້ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນກະເຮັດໄດ້

ສຸດຍອດ ເລີ່ມລົງມືເຮັດໃນມື້ນີ້ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນກະເຮັດໄດ້

ຈາກທີ່ເຄີຍງົດການຫລິ້ນການກິນ 3ເດືອນໃນຕອນນັ້ນແລ້ວຫັນມາອົດເກືອບປີຫນຶ່ງມາຜົນໄດ້ຮັບຈະເປັນແນວໃດຈາກເປັນຄົນມັກກິນຫລິ້ນທ່ຽວສຳມະປິແລ້ວກັບມາ

ຖາມໂຕເອງວ່າເຮົາເຮັດມັນດີແລ້ວບໍ່ລອງເລີ່ມຈາກຈຸດນ້ອຍໆແລ້ວປ່ຽນໄປເປັນໃຫຍ່ຂຶ້ນແລ້ວເບິ່ງສິ່ງທີ່ຕາມມາ ເລີ່ມເກັບແຕ່ວັນທີ 10/07/2020 ຫາ 23/05/2021 ວ່າຊິໃຫ້ຮອດປີແຕ່ມີຄວາມຈຳເປັນເລີຍບໍ່ຮອດຊ້ຳລົງມືເຮັດໃນມື້ນີ້ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນກະເຮັດໄດ້

ສະຖານະການໂຄວິດ ຫມູຕິດໂຄວິດເລີຍຖືກຂ້າ ງົດດ່າມາເລື່ອງໃບເງີນເຄີຍເຈີມາແລ້ວປ່ຽນແປງໂຕເອງເພື່ອຄົນໆຫນຶ່ງ

-ກະພໍໄດ້

Cr :

khaosan@gmail.com