ພິທີເອົາຂອນໄມ້ສັກສິດຂຶ້ນຈາກນ້ຳ ເພີ່ນຢູ່ໄດ້ 300 ກວ່າປີ

ພິທີເອົາຂອນໄມ້ສັກສິດຂຶ້ນຈາກນ້ຳ ເພີ່ນຢູ່ໄດ້ 300 ກວ່າປີ

ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່ ພິທີເອົາຂອນໄມ້ສັກສິດຂຶ້ນຈາກນ້ຳ ເພີ່ນຢູ່ໄດ້ 300 ກວ່າປີ

ທີ່ວັດລາດຄວາຍ ວັນທີ 16 ມີນາ 2021 ພິທີເອົາຂ້ອນໄມ້ຂຶ້ນຈາກນຳ້ ເປັນເວລາ 300 ປີ ທີ່ຂ້ອນໄມ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ຈົ່ມຢູ່ພື້ນນ້ຳ ເພີ່ນໄດ້ມາເຂົ້າຝັນສ່ຽວຜູ້ທີ່ມາເກີດກ່ອນ ວ່າຢາກຂຶ້ນມາ

ເມືອງໄຊທານີ,​ ແຂວງ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ.​ ເຊີ່ງການຈັດພິທີເອົາຂອນໄມ້ສັກສິດຂື້ນຈາກນ້ຳຄຫ້ງນີ້ກໍ່ມີຄູບາອາຈານ ແລະ ຊາວບ້ານໂດຍສະເພາະບ້ານລາດຄວາຍ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດພິທີ

ການເອົາຂອນໄມ້ສັກສິດນີ້ອອກຈາກນ້ຳຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະເອົາໄປໄວ້ໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ໄປບູຊານຳກັນ

ສ່ວນວ່າຈະເອົາໄປໄວ້ຫລືວາງທີ່ບູຊານັ້ນຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຊາບອີກພາຍຫລັງເພື່ອທຸກຄົນໄດ້ໄປບູຊານຳກັນ

ຂໍຂອບໃຈ

khaosan@gmail.com