ເກີດເຫດສະລົດໃຈ ຜົວຍິງເມຍຖືພາ 2-3 ເດືອນ ເສຍຊິວິດ

ເກີດເຫດສະລົດໃຈ ຜົວຍິງເມຍຖືພາ 2-3 ເດືອນ ເສຍຊິວິດ

ອັບແດດຫລ້າສຸດ: ເຈາະປະເດັນຂ່າວ ຜົວຍິ ງເມຍຖືພາ2-3ເດືອນ ເສຍຊິວິດ ຕອນນີ້ກຳລັງນຳສົ່ງສົບກັບບ້ານ ວັງຄີ ແຂວງວຽງຈັນ

ເກີດເຫດສະລົດໃຈ ຜົວຍິງເມຍເສຍ ຊິວິ ດຄາທີ່ ໃຜມີຂໍ້ມູນ ຂໍແຊຮຂໍມູນນຳແນ່

ເປັນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງຄືມາລົ ງມືໂຫ ດຮ້າ ຍກັບຄອບຄົວຕົນເອງແທ້ ການກະທຳເຊັນນິ້ ເປັນການກະທຳທີ່ສະເທຶອ ນຂວັນຕໍຄົນລຸ້ນໃຫມ່

ການມິອ າວດປື ນຄອ ບຄ ອ ງ ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຂາດສະຕິ ເປັນຜີໂຕໃຫມ່ເລິຍກໍວ່າໃດ້ ‘ຫາກໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ ຖື ກອັນຄວນ ກໍຕົກເປັນຜູ້ຮ້າຍຄາ ດ ຕ ະ ກ ຳຳຳ ໃດ້

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບການຈາກໄປຂອງສາວພອນพอน วงคำสาน

ທີ່ມາ

khaosan@gmail.com