ບ່າວຕຳຫຼວດດວງເຮັງ ຖືກເລກ 6 ໂຕ 400,000,000 ກີບ

ບ່າວຕຳຫຼວດດວງເຮັງ ຖືກເລກ 6 ໂຕ 400,000,000 ກີບ

ຜູ້ບ່າວຕຳຫລວດຖືກເລກ6ໂຕ400,000,000ກີບ

ຄົນຫລໍ່ຖືກເລກ…ສະອອນເດຄົນເຮັງໆໆບ່າວຕຳຫລວດແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໃບບິນເລກ

ທິ່ມາ :

khaosan@gmail.com