ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ຕາມຫາ ຜູ່ຕິດເຊື້ອ ລັກອອກຈາກສູນກັກໂຕ ໃຜເຫັນແຈ້ງດ່ວນ

ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ຕາມຫາ ຜູ່ຕິດເຊື້ອ ລັກອອກຈາກສູນກັກໂຕ ໃຜເຫັນແຈ້ງດ່ວນ

ແຈ້ງການເຖີງພະນະງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດຕະຫລອດຮອດພໍ່,ແມປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນທົວເມືອງມະຫາໄຊຊາບໄຫ້ຕິດຕາມບຸກຄົນດັງກ່າວຖ້າພົບເຫັນແມ່ນໄຫ້ລາຍງານຫາຄະນະສະເພາະກິດຂອງເມືອງມະຫາໄຊດ່ວນເພາະຜູ້ກຽວຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ

ປະຈຸບັນແມ່ນລັກອອກຈາກສູນກັກໂຕຂອງແຂວງໃນຄືນວັນທີ 09/08/2021 ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເປັນທາງການຈາກຄະນະສະເພາະຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ຖ້າໄຜພົບເຫັນກະລູນຳເອົາໂຕຜູ້ກຽວເຂົ້າສູນປີນປົວຂອງແຂວງເພື່ອຢັບຢັ້ງການແຜ່ເຊື້ອSengchanh Samontry

khaosan@gmail.com