ແມ່ນຢູ່ຫວາ ຮ້ານພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ ເຮັດກັນແບບນີ້ ຖ້າເບີ່ງຕອນຕໍ່ໄປ

ແມ່ນຢູ່ຫວາ ຮ້ານພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ ເຮັດກັນແບບນີ້ ຖ້າເບີ່ງຕອນຕໍ່ໄປ

ແມ່ນຢູ່ຫວາແບບນີ້ນະພໍ່ຄ້າຄົນຫລໍ່ເຮັດກັນແບບນີ້ເລີຍຫວາ

ທີ່ໂອນໄປຫັ່ນເງີນເດີບໍ່ແມ່ນໄບໄມ້ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຮັດແບບນີ້ເດີແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວິທີ່ຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າແລ້ວ

ໃຜຮູ້ຈັກໃຜຕິດຕາມລາວກະບອກລາວໃຫ້ແດ່ເດີແຊ່ໃຫ້ແດ່ເດີຂ້ອຍເສຍຄວາມຮູ້ສືກກັບເພດເຈົ້າເຫລືອເກີນ

ທີມາ :

khaosan@gmail.com