ພິດຂອງຢາເສບຕິດ ໂຫດຮ້າຍແທ້ນໍ້

ພິດຂອງຢາເສບຕິດ ໂຫດຮ້າຍແທ້ນໍ້

ບ້າຢາ, ຂ້າເມຍໂຕນເອງ ແລະ ຂ້າໂຕນເອງ(ຜົວ) ຕາຍທັງສອງ, ບ້ານ ນາມອນເໝືອ, ແຂວງ ວຽງຈັນ(ວັງວຽງ)

ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍເດີ ບໍ່ຄອບຄົວໃດກໍຕາມມີຄົນເສບຢາຕ້ອງລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ເພີຶ່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການແບບນີ້ອີກ

ຕາອີຕົນເດ່ ລູກເມຍຕ້ອງມາຮັບກຳນຳໄອ້ຜົວບ້າຢາ

ຊົມຄຼິບ

Cr :

khaosan@gmail.com