ນາງເອກຂີ່ມ້າຂາວ ອອກມາເຂົ້າຂ້າງນາງ ຕີນ່າ ໂຄວິດອີກຄົນແລ້ວ…

ນາງເອກຂີ່ມ້າຂາວ ອອກມາເຂົ້າຂ້າງນາງ ຕີນ່າ ໂຄວິດອີກຄົນແລ້ວ…

ນາງເອກຂີ່ມ້າຂາວອອກມາເຂົ້າຂ້າງຕີນ່າອີ່ມານໂຄວິ ດອີກຄົນແລ້ວ….

ພວກເຈົ້າຮູ້ສຶກແບບໃດຕໍ່ຄຳເວົ້ານາງແຄັດຈິນດາພອນ..?

ຄືລົບໂພສໄວ້ແທ້ອີ່ແຄັດໃສວ່າສິໄຫ້ຄົນລາວຮັບຜິດຊອບການຕາຍຂອງຕີນ່າ..?

ທີ່ມາ:

khaosan@gmail.com