ເຕືອນແມ່ຍິງ ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເວລາມີປະຈຳເດືອນລະເຈັບທ້ອງໃຫ້ຮີບໄປກວດ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນເຖິງຂັນຜ່າຕັດໄດ້

ເຕືອນແມ່ຍິງ ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມເວລາມີປະຈຳເດືອນລະເຈັບທ້ອງໃຫ້ຮີບໄປກວດ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນເຖິງຂັນຜ່າຕັດໄດ້

ຜູ້ຍິງຄົນໃດເວລາປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນຫລາຍໆໃຫ້ຮິບພາກັນໄປກວດເບິ່ງເດີ..ຢ່ານິ່ງນອນໃຈເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຕເຮົາເອງ

ຂ້ອຍກະຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ເຈັບແຕ່ລະເທື່ອກະບໍ່ເຄີຍໃສ່ໃຈຈົນມັນເຈັບຫນັກຈຶ່ງມາກວດ ຈົນຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດກະທັນຫັນ..

ໂຮງຫມໍພັດບໍ່ມີເລືອດຍ້ອນມັນແມ່ນຊ່ວງໂຄວິດ ດີແຕ່ແຟນມີກຸບເລືອດດຽວກັນບໍ່ຊັນກະຕາຍຖີ້ມລ້າໆ

#ຖືວ່າບຸນຍັງມີ

#ຜູ້ຍິງຄົນໃດຮູ້ສຶກວ່າເວລາມີປະຈຳເດືອນລະເຈັບຫລາຍໆໃຫ້ຮິບໄປກວດເດີກັນໄວ້ດີກອ່ນແກ້

ຢ່າງຫນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ອາການກອ່ນເຮົາກະມີເວລາກ້ຽມໂຕບໍ່ກະທັນຫັນແບບນີ້

Cr :

khaosan@gmail.com