ຊາຍໜຸ່ມຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈ ຮ້ານຫາກໍ່ເປີດໃໝ່ ແຖມມາ Lockdown ຄ່າໄຟຄ່ານ້ຳກະມາ ຄ່າເຊົ່າກະມາ ຮ້ານກະໄດ້ປິດ

ຊາຍໜຸ່ມຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈ ຮ້ານຫາກໍ່ເປີດໃໝ່ ແຖມມາ Lockdown ຄ່າໄຟຄ່ານ້ຳກະມາ ຄ່າເຊົ່າກະມາ ຮ້ານກະໄດ້ປິດ

25/04/2021 ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວເລີຍເຕົາ ຊ່າງຕັດຜົມ post ລົງຕິກຕ໋ອກຕົນເອງຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ Lockdown ແລະ ຮ້ານຫາກໍ່ເປີດໃໝ່

ຄລິບ

ພ້ອມບອກວ່າ: ຄ່າໄຟກະມາ,ຄ່າເຊົ່າກະມາ ຮ້ານກະໄດ້ປິດ

ຈັ່ງໃດກະສູ້ໆເດີ້ເຊື່ອວ່າຍັງມີຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແບບນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ …

khaosan@gmail.com