ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າເມື່ອຍ​ ແລະ​ ທໍ້ຈົນບໍ່ຢາກຢູ່ຕໍ່ໃນໂລກ ໃຫ້ເບິ່ງພາບນີ້ກອ່ນເພື່ອເປັນແຮງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ

ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າເມື່ອຍ​ ແລະ​ ທໍ້ຈົນບໍ່ຢາກຢູ່ຕໍ່ໃນໂລກ ໃຫ້ເບິ່ງພາບນີ້ກອ່ນເພື່ອເປັນແຮງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບຕົນເອງ

ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າເມື່ອຍ​ ແລະ​ ທໍ້ຈົນບໍ່ຢາກຢູ່ຕໍ່ໃນໂລກນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າຄິດດີໆກ່ອນເວົ້າ

ແລ້ວເຊົານ້ອຍໃຈໃນວາດສະໜາຕົນເອງ.​ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງແຮງບັນດານໃຈ

ໃຫ້ພວກເຮົາສູ້ກັບທຸກອຸປະສັກ ແລະ​ ບັນຫາຕ່າງໆນາໆທີ່ພົບພໍ້.​

ຊົມເຊີຍໃນຄວາມມານະອົດທົນ ໃຈນັກສູ້ແທ້ໆ ບໍ່ແພ້ຕໍ່ໂຊກສະຕາ

khaosan@gmail.com