ລູກ-ຜົວ ນັ່ງໄຫ້ ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາໄຫຼ ພາກັນປ້ອງກັນຢ່າປະໝາດເກີນໄປເດີ່

ລູກ-ຜົວ ນັ່ງໄຫ້ ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາໄຫຼ ພາກັນປ້ອງກັນຢ່າປະໝາດເກີນໄປເດີ່

ທີ່ເອົາຄິບນີ້ມາລົງ ເພາະຢາກເຕື່ອນທຸກຄົນວ່າ ຢາປະໝາດເກີນໄປ ຢາຄິດແກ້ໄຂ ແຕ່ຈົງຄິດປ້ອງກັນ..

ເຊື້ອມັນອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ ຕິດແລ້ວຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ສ່ຽງ ແຖມໄປຢ້ຽມໄປຄອຍກະບໍ່ໄດ້..

ຕາຍໄປກໍ່ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງໄປສົ່ງສະການ ພຽງແຕ່ຄິດກໍ່ຍັງທໍລະມານແລ້ວ ສູ້ເຮົາປ້ອງກັນໂຕຢຸ່ທີ່ບ້ານຍັງດີກວ່າ..

ເສຍຊິວິດ ປະເທດຫວຽວນາມ

ຄລິບຖືກລົບອອກແລ້ວ

khaosan@gmail.com