ຄົນລາວລະເປັນຫຍັງ ນາງວ່າ “ກູບໍ່ແມ່ນລາວ ກະໂຫຼກກະລາ (ມີຄລິບ)

ຄົນລາວລະເປັນຫຍັງ ນາງວ່າ “ກູບໍ່ແມ່ນລາວ ກະໂຫຼກກະລາ (ມີຄລິບ)

ຄົນລາວລະມັນແນວໃດ ນາງວ່າ “ກູບໍ່ແມ່ນລາວ ໂອເຄ?

ນາງເປັນຟລັ່ງ 100% ບໍ່ແມ່ນສິວ່າ ລູກລາວໆ ບ້ານນອກ ກະໂຫລກກະລາ” hello ແວ່ນຢູ່ບ້ານແຕກບໍ່ຈັກ ຝລັ່ງ100% ຫລື ວ່າຊີລີໂຄນ

ຝລັ່ງກູເຂົ້າໃຈຜິດເອງວະ? ເມົາແລ້ວຂັບອີກ ມີເດັກນ້ອຍໃນລົດ 3ຄົນ ລູກລາວຫັ້ນແຫລະ ວາຍ4ແກ້ວອາດເປັນເຫດ?

ນາງຄົນດັງ ບໍ່ເຄີຍworry ບໍ່ແມ່ນສິວ່າ ກູຈົນຍາດເຄື່ອງໂປຣ9.9ບໍ່ທັນ ຈັກໄປເບິ່ງຫຍັງ

ຊົມຄລິບ :

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com