ໂພສເສົ້າ ບີບຫົວໃຈນ້ອງແທ້ນໍ້ ເຈົ້າຄືບໍ່ຖ້າເບີ່ງໜ້າລູກເຈົ້າກ່ອນ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໄປເປັນເທວະດາຢູ່ເທີງຟ້າພຸ້ນເດີ້

ໂພສເສົ້າ ບີບຫົວໃຈນ້ອງແທ້ນໍ້ ເຈົ້າຄືບໍ່ຖ້າເບີ່ງໜ້າລູກເຈົ້າກ່ອນ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໄປເປັນເທວະດາຢູ່ເທີງຟ້າພຸ້ນເດີ້

ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໄປເປັນເທວະດາຢູ່ເທີງຟ້າພຸ້ນເດີ້ ຄືມາບີບຫົວໃຈນ້ອງແທ້ນໍ້

ອ້າຍເລັກເອີ້ຍ ກາໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຕັ້ງໂຕກ່ອນບໍ່ໄດ້ຫວາ ເຈົ້າຄືບໍ່ຖ້າເບີ່ງຫນ້າລູກເຈົ້າກ່ອນ

ໂອ້ຍຍຍຍ ປະຕິຫານຄືບໍ່ເກີດຂື້ນກັບຄອບຄົວເຮົາແນ່ເຫລືອແຕ່ຄວາມຊົງຈໍາໄວ້ໃຫ້ນ້ອງນໍ້

ບັກcovit

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com