ຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈ ແຈກເຂົ້າຟຣີ ໃຜບໍ່ມີເຂົ້າກິນຕິດຕໍ່ເດີ

ຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈ ແຈກເຂົ້າຟຣີ ໃຜບໍ່ມີເຂົ້າກິນຕິດຕໍ່ເດີ

ມື້ນີ້10/7/21ຊື້ເຂົ້າຈ້າວແລະເຂົ້າໝຽວ ມາໃໝ່

ເງິນຈາກການຂາຍຢາພື້ນເມືອງແຫລະເງິນອຸປະຖຳ

ຈາກເອື້ອຍປິ່ນແຫລະUSAແມ່Phan

ຄລິບ

khaosan@gmail.com