ອີຕົນເດ ແມ່ຜິດກຳ(ຕາຍ) ປະ ຖິ້ມລູກໃຫ້ຢູ່ນຳພໍ່ປາກກືກ

ອີຕົນເດ ແມ່ຜິດກຳ(ຕາຍ) ປະ ຖິ້ມລູກໃຫ້ຢູ່ນຳພໍ່ປາກກືກ

ທັງທີ່ພໍ່ອາໄສກິນນຳລູກສາວຄົນນີ້ແຕ່ດຽວນີ້ບໍ່ມີເງິນຊື້ນົມໃຫ້ຫລານແລ້ວໄຜມີໄຈບຸນຢາກຊວ່ຍເຫຼືອ

ຕິດຕໍ່ທີ່ເບີ02055930353

ທີ່ມາ

khaosan@gmail.com