ຄ່າໄຟຟ້າເດືອນນີ້ ຄືມາແພງກວ່າເງິນເດືອນແທ້ ເປັນຄືກັນບໍ່

ຄ່າໄຟຟ້າເດືອນນີ້ ຄືມາແພງກວ່າເງິນເດືອນແທ້ ເປັນຄືກັນບໍ່

ຄ່າໄຟຟ້າເດືອນນີ້ ຄືມາແພງແທ້ ແພງກວ່າເງິນເດືອນ

ປິດໄຟກ່ອນນອນທຸກມື້ຍັງແພງຢູ່ເຮືອນ ໃຜເປັນແບບນີ້ແດ່

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com