ຜູ້ຍິງເຮັດໄດ້..ຜູ້ຊາຍເຮັດດີ..!! ຊົມເຊີຍທ້າວ ແຟນຕ້າ ແພງມີໄຊ ຊາຍຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມາດ

ຜູ້ຍິງເຮັດໄດ້..ຜູ້ຊາຍເຮັດດີ..!! ຊົມເຊີຍທ້າວ ແຟນຕ້າ ແພງມີໄຊ ຊາຍຫຼາກຫຼາຍຄວາມສາມາດ

ຜູ້ຍິງເຮັດໄດ້ ຜູ້ຊາຍເຮັດກະດີ  ທ້າວ ແຟນຕ້າ ແພງມີໄຊ ຢູ່ບ້ານທ່າຈໍາປາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຊາຍ ອີກໜຶ່ງຄົນ ທີ່ມີ ຫຼາກຫລາຍຄວາມສາມາດ

ນອກຈາກວຽກຫຼັກ ໃນຄອບຄົວແລ້ວ ລາວຍັງມີຄວາມສາມາດ ໃນການຕໍ່າຫູກ ທໍ່ໄຫມ, ແລະ ມັກຮັກ ໃນວັດທະນະທໍາ ເອກະລັກ ຄວາມເປັນລາວ ຜ່ານຜືນຜ້າ ທີ່ລາວເຮັດ.

ທ່ານຕໍ່າຫູກ ເປັນບໍ່ ???

ຂ່າວ:ລູກຫຼານເມືອງພວນ

khaosan@gmail.com