ສາວໆຕ້ອງອິດສາ..!! ໜຸ່ມຫຼໍ່ເຊີໄພ້ແຟນຄັ້ງແລກຕັ້ງແຕ່ຄົບກັນມາ ດ້ວຍຊໍ່ດອກໄມ້ 10 ລ້ານກີບ

ສາວໆຕ້ອງອິດສາ..!! ໜຸ່ມຫຼໍ່ເຊີໄພ້ແຟນຄັ້ງແລກຕັ້ງແຕ່ຄົບກັນມາ ດ້ວຍຊໍ່ດອກໄມ້ 10 ລ້ານກີບ

ເຊີໄພ້ຄັ້ງແລກຕັ້ງແຕ່ຄົບກັນມາຊໍ່ດອກໄມ້ 10 ລ້ານກີບ 23/6/2021 ຊືງເປັນວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງສຸດທີຮັກ ນີ້ຄືຄວາມຕັ້ງໃຈເຖີງວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ມີຫລາຍຄືຄົນອື່ນ

ແຕ່ຂ້ອຍກະຢາກໃຫ້ຢາກເຫັນຮອຍຍີມທີມີຄວາມສູກຂອງເຈົ້າຄວາມສູກຄວາມຮັກທີແທ້ຈີງບໍ່ແມ່ນເງີນຈະຊື້ໄດ້ ແຕ່ຮອຍຍີ້ມແລະຄວາມຈີງໃຈນີ້ຄືຂອງລາຄ່າແພງທີຫາຊື້ໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ

ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສູກຕະຫລອດໄປສໍາເລັດໃນວຽກງານຢູ່ນໍາກັນໄປຈົນແກ່ເຖົ້າຮັກຫລາຍເດີ

(ວານນີ້ຕົວະເພີ່ນວ່າບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ )

khaosan@gmail.com