ສັງຂານເຮົາ ບໍ່ທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນ ມີການເກີດ-ແກ່-ເຈັບ-ຕາຍ

ສັງຂານເຮົາ ບໍ່ທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນ ມີການເກີດ-ແກ່-ເຈັບ-ຕາຍ

ເຕືອນສະຕິ: ສັງຂານເຮົາ ບໍທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນ ມີການເກີດ-ແກ່-ເຈັບ-ຕາຍ

ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າໂກດ ຢ່າຫຼົງ ໃນຊັ້ນຍົດຖາບັນດາສັກ ຈົ່ງຢ່າຢຶດໝັ້ນ ປ່ອຍວາງມັນສາ.

( ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສູ້ໆເດີ້ ເປັນກຳລັງໃຈຊ່ວຍ )

ຄຼິບ :

khaosan@gmail.com