ແຊເຕືຶອນ ຢ່າໄດ້ຖືເບົາ ຕິດເຊື້ອມາກະເປັນຄືຂ້ອຍປະມານນີ້

ແຊເຕືຶອນ ຢ່າໄດ້ຖືເບົາ ຕິດເຊື້ອມາກະເປັນຄືຂ້ອຍປະມານນີ້

ຢ່າໄດ້ຖືເບົາ ໃຜຊ່ວຍໃຜບ່ໍໄດ້ແລ້ວໄລຍະນີ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຕົວເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ

ຈຶ່ງຈະຜ່ານພົ້ນວິກິດໂລກຮ້າຍນີ້ໄປດ້ວຍກັນ.

ກ່ອນຈະເລາະຍົກຈອກຈັບໄມທອງຄຳ.​ເຮຮາ.​ເວລາຕິດມາກະຊິປະມານນີ້ລະ.

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com