“ເປັນແມ່ຮ້າງ” ລະຜີດບ່ອນໃດ? ຂໍຄຳຕອບຈາກສັງຄົມ ດ່າຂ້ອຍເທື່ອໃດກະວ່າແມ່ຮ້າງຊັ້ນຕ່ຳ

“ເປັນແມ່ຮ້າງ” ລະຜີດບ່ອນໃດ? ຂໍຄຳຕອບຈາກສັງຄົມ ດ່າຂ້ອຍເທື່ອໃດກະວ່າແມ່ຮ້າງຊັ້ນຕ່ຳ

ຂໍຄຳຕອບຈາກສັງຄົມຢາກຮູ້ວ່າ “ເປັນແມ່ຮ້າງ” ລະຜີດບ່ອນໃດ?……..

ລາວດ່າຂ້ອຍຈັກເທື່ອກະວ່າແມ່ຮ້າງຊັ້ນຕ່ຳ: ແຟນຂ້ອຍທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍບໍ່ໄດ້ລໍ້ເອົາຫຍັງຈາກລາວເດີ້ ຍ້ອນລາວຫວງເລີຍພະຍາຍາມເຮັດແບບນີ້

ເຫດ:ຍ້ອນລາວຫວງກິກເກົ່າວ່າຂ້ອຍຍາດຂອງເພີ່ນແຟນຂ້ອຍແມ່ນ ລູກຈ້າງເກົ່າຂອງລາວເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ນຳກັນສະຖານະເປີດເຜີຍຂອງເຂົາສອງຄົນ(ລູກຈ້າງ-ນາຍຈ້່າງ)ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນແຄ່ນັ້ນນັບແຕ່ມື້ທີ່ແຟນຂ້ອຍຄອບລາວວ່າຊິອອກວຽກເມືອຢູ່ບ້ານ ລາວກະເລີ່ມໂທມາກວນຂ້ອຍ -ລາວໂທມາບອກວ່າ

ເປັນອ້າຍຮັກປະມານໂທມາເລົ່າເລື່ອງຂີ້ພື້ນວ່າບໍ່ດີຢ່າໃຫ້ກັບບ້ານເທື່ອລາວເປັນຄົນອີ່ຕົນຄົນເລີຍຢາກໃຫ້ຢູ່ຕໍ່ເພາະໃຫ້ເງິນເດືອນສູງ ໂທມາເວົ້າສູ່ຟັງຕະຫລ ດຂ້ອຍກະລົມດີນຳ-ເລີ່ມໂພສດ່າແຟນຂ້ອຍ ລົງເຟສບຸກ ດ່າຮອດພໍ່ແມ່ກະເຄີຍ-ລາວແຄັບໂຕແຊດຂອງລາວກັບແຟນຂ້ອຍໃຫ້ສົ່ງໃຫ້ຂ້ອຍ

ແຄັບແຊດຂອງຂ້ອຍໃຫ້ແຟນຂ້ອຍເບີ່ງ(ເອົາແຕ່ປະໂຫຍກເດັດເດັດ)-ເລີ່ມຄອມເມັ້ນຮູບຄູ່ຂ້ອຍກັບແຟນຂ້ອຍ ວ່າເຮັດດີເອົາຫນ້າແກ້ຜ້າເອົາເງິນ ຫມູ່ຂ້ອຍກະສົ່ງມາຖາມວ່າມັນເປັນຫຍັງ-ຫລັງຈາກທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈລາວເພາະທີ່ສົ່ງມາມີແຕ່ແນວລົບ2ຂ້ອຍບ໋ອກ

ລະໂທຫາແຟນຂ້ອຍວ່າໃຫ້ລົມກັບຂ້ອຍ ເພີ່ນຈັ່ງບອກຄວາມຈິງວ່າເພີ່ນເຄີຍເປັນຫຍັງກັນ-ບາດນັ້ນກະສົ່ງວ໋ອດແອັບຮູບພວກເພີ່ນມາ”ຂ້ອຍແຄັບໄວ້ແລ້ວ” ຂ້ອຍບໍ່ຕອບ ຂ້ອຍບ໋ອກເພາະນັ້ນຄືເລື່ອງ

ອາດີດຂອງລາວ-ເພີ່ນໃຈຮ້າຍເອົາເບີໄຫມ່ແຊດມາອີກເລີ່ມດ່າຂ້ອຍຄືໃນຮູບ ລະຂ້ອຍກະດ່າລາວລວມແຊດດ່າກັນ1:45ນາທີ ຂ້ອຍ”ແຄັບແລ້ວ” ບ໋ອກແອັບ+ເຟສບອກກັບລາວວ່າຢ່າແຊດມາອີກ

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນ້ຳພວກເຈົ້າຄິດວ່າລາວຈະຂ້ອຍໃຈ ແຕ່ມື້ນີ້ກະເອົາເຟສປອມມາເມັ້ນອີກ ວ່າຂ້ອຍທຸກ ບໍ່ເອົາເງິນໃຫ້ແຟນໃຊ້ຄ່າໂກບຫລັງໂທສັບທີ່ລາວໃຫ້ຢືມແຕກແລ້ວລາວເອົາໄປປ່ຽນໄຫມ່ລາມາຖາມເອົາເງິນນຳເຟສນີ້ຄືເຟສທີ່ຊືNana ເອົາໄວ້ແຊັດດ່າຄົນໂດຍສະເພາະ ເຈົ້າເດຄິດວ່າລາວເຕັມຫລືບໍ່ຫລືຂ້ອຍຄວນເຮັດຈັາງໃດ

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com