ຊາຍໜຸ່ມໃຊ້ຄວາມ​ຮຸ​ນ​ແ​ຮ​ງ ແລະ​ ບໍ່ໃຫ້ກຽດຕໍ່ຜູ້ຍິງ ຕົບຕີສາລະພັດ(ມີຄລິບ)

ຊາຍໜຸ່ມໃຊ້ຄວາມ​ຮຸ​ນ​ແ​ຮ​ງ ແລະ​ ບໍ່ໃຫ້ກຽດຕໍ່ຜູ້ຍິງ ຕົບຕີສາລະພັດ(ມີຄລິບ)

ຊາຍໜຸ່ມລາວ ສະແດງຮັກຂອງລູກຜູ້ຊາຍ ຕໍ່ແມ່ຢີງ?ການພັດຖະນາສັງຄົມ ຍຸກພັກຄອມມູນີສ.

ຊາຍໜຸ່ມຄົນລາວຍັງມີບາງຄົນທີ່ໄລສັດຈະນະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດຜູ້ຍິງ

ຊົມຄຣີບ.

Cr:

 

khaosan@gmail.com