ເບີ່ງເອົາ ໃຜທີ່ຍັງຖືເບົ່າ ຍັງຊຸມເເຊວ

ເບີ່ງເອົາ ໃຜທີ່ຍັງຖືເບົ່າ ຍັງຊຸມເເຊວ

ໃຜທີ່ວ່າບໍ່ຢ້ານໂລກໂຄວິດ,ຍັງຖືເບົ່າ,ຍັງຊຸມເເຊວ

ມາເບິ່ງຄລິບນີ້ເດີ ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ

ເເຂວງຄຳມວນ

ຄລິບ

khaosan@gmail.com