ແຈ້ງການດ່ວນ..!!ໃຜທີ່ສຳພັດໃກ້ຊິດກັບ ພໍ່ຕູ້ບຸນມາ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍນ້ຳ ຫຼັງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ໄປລາຍງານຕົວດ່ວນ

ແຈ້ງການດ່ວນ..!!ໃຜທີ່ສຳພັດໃກ້ຊິດກັບ ພໍ່ຕູ້ບຸນມາ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍນ້ຳ ຫຼັງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ໄປລາຍງານຕົວດ່ວນ

ແຈ້ງການດ່ວນ! ຈາກ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ສຳພັດໃກ້ຊິດກັບ ພໍ່ຕູ້ບຸນມາ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍນ້ຳ ຫຼັງກະຊວງ ໃຫ້ໄປລາຍງານຕົວດ່ວນ

ອີງຕາມ ການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນຄັ້ງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021. ປະຈຸບັນ ຄະນະສະເພາະກິດ ຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ມີການຖະແຫຼ່ງຂ່າວໃນຄັ້ງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າ: ໄດ້ພົບມີຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ເພີ່ມ ຢູ່ໃນເຂດບ້ານຝ່າຍ, ເມືອງສີສັດສະຕະນາກ, (ດ້າຍຫຼັງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່), ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແມ່ນຊື່ ພໍ່ຕູ້ບຸນມາ ອາຍຸປະມານ 70 ປາຍປີ.

 

 

 

ຈາກການສອບຖາມຂໍ້ມູນຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ ແມ່ນໄດ້ຂໍ້ມູນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ຢູ່ແຕ່ພາຍໃນບ້ານ, ສ່ວນການຕິດເຊື້ອພະຍາດແມ່ນຄາດວ່າອາດຈະຕິດນຳສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວຢູ່ໃນບ້ານຂອງເພິ່ນເອງ ຫຼື ກໍ່ຕິດຈາກລູກຄ້າທີ່ມາຊື້ນ້ຳ (ບ້ານຜູ້ກ່ຽວແມ່ນໄດ້ເປີດຮ້ານຂາຍນ້ຳ)
ຈາກການສອບຖາມໄດ້ຂໍ້ມູນອີກວ່າ ເມຍຂອງພໍ່ຕູ້ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

ແມ່ນໄດ້ເປີດຮ້າຍຂາຍອາຫານ(ຂາຍອາຫານປະເພດປີ້ງເອັນ,ປີ້ງໄກ່..)ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 10-11 ພຶດສະພາ 2021 ກໍ່ໄດ້ມີພະນັກງານ- ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຳນວນ 1 ໄປນັ່ງກິນຕຳ ແລະ ປີ້ງ (ເຈົ້າຂອງຮ້ານຕໍແມ່ນຊື່ ນ, ດອກ ແລະ ຮ້ານຕໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນຂອງພໍ່ຕູ້ບຸນມາ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19).

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງການໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໄປສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ໄດ້ມີການສຳພັດກັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານ ແລະ ຈຳກັດບໍລິເວນກ່ອນ ເພື່ອຕິດຕາມສຸຂະພາບ ຫຼື ໄປກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

khaosan@gmail.com