ຊ່ວຍແຊຣ໌ ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເຫັນມາຮັບເອົາລາວແດ່ ດູຕົນແມ່ຕູ້ 97 ປີ ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ນອນແຄມທາງໄດ້ 2-3 ມື້ແລ້ວ

ຊ່ວຍແຊຣ໌ ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເຫັນມາຮັບເອົາລາວແດ່ ດູຕົນແມ່ຕູ້ 97 ປີ ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ນອນແຄມທາງໄດ້ 2-3 ມື້ແລ້ວ

ແຊ່ຮ!!!ຊວ່ຍກັນແດ່ເດີທຸກຄົນ ລາວຊື່ ແມ່ເຖົ່າໄມ່ເຍ້ຍ ອາຍຸ 97 ປີ.

ຢູ່ບ້ານ ຫົວນ້ຳບາກ ລາວບໍ່ມີບ່ອນໄປຂໍແຈ້ງເຖີງລູກຕີພີນ້ອງລາວແດ່ເດີ.

ໃຫ້ມາຮັບເອົາລາວໄປແດ່ ນອນຢູ່ຕາມທາງນີ່ໄດ້2ມື້ນີແລ້ວ.

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com