ຄົນດີຂອງສັງຄົມ ເປັນ Hero ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພະລັງວິເສດສະເໝີໄປ

ຄົນດີຂອງສັງຄົມ ເປັນ Hero ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພະລັງວິເສດສະເໝີໄປ

ບາງທີ..Hero..ບໍ່ຈຳເປັນມີພະລັງວິເສດກະໄດ້ແຄ່ມີຈິດໃຈ

ທີ່ພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກເທົ່ານີ້ກໍຖືວ່າເປັນ..

ຂໍຊົມເຊີຍອ້າຍນ້ອງຕຳຫລວດລາວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ລໍາບາກ

ເປັນຜູ້ຫຍິງເດີນທາງຄົນດຽວເພີ່ນປ່ຽນຢາງຕີນລົດໃຫ້

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com