ມິຕິໃໝ່ລະວັງໄວ້ ໃຜບໍ່ໃຊ້ໜີ້ ຈະຖືກຕິດປະກາດແບບສາວງາມຄົນນີ້

ມິຕິໃໝ່ລະວັງໄວ້ ໃຜບໍ່ໃຊ້ໜີ້ ຈະຖືກຕິດປະກາດແບບສາວງາມຄົນນີ້

ມາໃໝ່ເລີຍໆ ສໍາລັບໄອເດຍ ທວງໜີ້ ຂອງເຈົ້າໜີ້ ທີ່ຖືກຂໍຢືມ ກບຕອນທວງຕ່າງກັນໂພດໂພ

ອັນນີ້ສໍາລັບບາງຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຢາກໃຊ້ໜີ້ ຫຼື ມັກຕິດໜີ້ຈົນກາຍເປັນນິໄສ

ນີ້ເປັນໄອເດຍໃໝ່ຂອງການທວງໜີ້ 555 ຊິໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ຈດໄປແບບນີ້ໂລດ

ຈາກ: ລາວໃຫມ່-Laonew

khaosan@gmail.com