ປະຊາຊົນທຸກຍາກ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດຫນຸນ 180.000/ຄົນ ລວມ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ

ປະຊາຊົນທຸກຍາກ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດຫນຸນ 180.000/ຄົນ ລວມ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ

ປະຊາຊົນທຸກຍາກ! 4 ແຂວງພາກເຫນືອ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດຫນຸນງວດທຳອິດ ລວມມູນຄ່າ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ໄດ້ສຳເລັດການ ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ງວດທີ I ໃຫ້ປະຊາ ຊົນທຸກຍາກໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ມູນຄ່າ 1,3 ຕື້ກ່ວາກີບ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເບີກຈ່າຍໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຜ່ານລະບົບ u-money ເຊີ່ງລວມມີທັງໝົດ 12 ເມືອງ, 241 ບ້ານ, 3.861 ຄົນ, ການຊ່ວຍຜູ້ທຸກຍາກພາຍໃຕ້ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການນີ້ ຈະໄດ້ຮັບ 180.000 ກີບ/ເດືອນ ຕໍ່ 1 ຄົນ ເເລະ ໄດ້ເບີກຈ່າຍເປັນງວດ ກໍຄື 2 ເດືອນ ຈ່າຍ 1 ເທື່ອລວມເປັນ 360.000 ກີບ/ງວດຕໍ່ 1 ຄົນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະເວລາ 4 ປີ ເນັ້ນສະເພາະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ ໃນເຂດຊົນນະບົດເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫາກໍພົ້ນທຸກ ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການມີຈໍານວນ 42.000 ຄົນ , ຕົກເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 14 ລ້ານກວ່າ ໂດລ ພາຍໃນ 4 ປີ.

ຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ

khaosan@gmail.com