ເລີ່ມມື້ລະຄົນແລ້ວ ມ້ຽນສົບ ກໍລະນີທີ່ 5 ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ ເສຍຊິວິດ

ເລີ່ມມື້ລະຄົນແລ້ວ ມ້ຽນສົບ ກໍລະນີທີ່ 5 ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ ເສຍຊິວິດ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 17/7/2021 ລາຍງານຈາກ ກູ້ໄພແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ ວ່າ  ກູ້ໄພ 1629 ໄດ້ຮັບປະສານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ມ້ຽນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ +1 Covid19 ຂອງສະຫວັນນະເຂດ

ເສຍຊິວິດ ກໍລະນີ ທີ 5 ທົ່ວປະເທດ, ກໍລະນີ ທີ 1 ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນແຮງງານນໍາເຂົ້າ, ເພດຊາຍ ອາຍຸປະມານ 50 ປີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( + 05 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 411 ຕົວຢ່າງ,

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ( + 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

ຄຳມ່ວນ (+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (+ 43 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ແຂວງຈຳປາສັກ (+ 57 ) ກໍລະນີ, “( + 53 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ (+04 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ (ພະນັກງານປະຈຳດ່ານ 03 ຄົນ ແລະ 01 ແຮງງານລາວມາຈາກໄທຍ),

ແຂວງສາລະວັນ ( + 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

ຄົນເມືອງ ສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທກັບມາລາວ

ຄລິບ

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com