ຄິດໃຫ້ດີກ່ອນ ຈະ​ເລືອກ​ຢູ່ບ້ານແບບສະບາຍໆ ຫຼື​ ຈະເລືອກມານອນປີ່ນປົວ-ເລືອກ​ຕາມໃຈເລີຍ.!​

ຄິດໃຫ້ດີກ່ອນ ຈະ​ເລືອກ​ຢູ່ບ້ານແບບສະບາຍໆ ຫຼື​ ຈະເລືອກມານອນປີ່ນປົວ-ເລືອກ​ຕາມໃຈເລີຍ.!​

ເບີ່ງເອົາຈະເລືອກຢູ່ບ້ານແບບສະບາຍຫຼືຈະເລືອກມານອນປີ່ນປົວຢູ່ນີ້

ດັ່ງນັ້ນຖ້າບໍ່ຢາກມານອນຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ທຸກຄົນຈົ່ງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈໃສ່ຜ້າປິດປາກ

ດີແທ້ບໍ່ຈຳເປັນບໍ່ອອກຈາກບ້ານຕ້ານໂຄວິດເດີ້

#ຄົນທີ່ໄດ້ພັກຢູ່ບ້ານກັບຄອບຄົວມັນດີທີ່ສຸດແລ້ວ

ຢູ່ບ້ານລະມັນດີແລ້ວ ມັນບໍ່ອຶດອັດ ຈະກິນຈະນອນກະແລ້ວແຕ່ທ່ານ(ແຕ່ຈະມີແນວຊີກິນ​ບໍ?​)

ເພື່ອ​ທ່ານໝໍ, ​ເພື່ອ​ຕົວເຮົາ,​ ເພື່ອ​ຊາດ…​ອົດໄດ້ອົດເອົາສາເດີ..​ກິນມ່າໝ່າໄປກ່ອນ…​ຈົບ..

khaosan@gmail.com