ແຊຣ໌ດ່ວນ ຂ່າວດີທ່ານນາຍົກ ແຈ້ງຍົກເລີກການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ແບບ 2 ຂັ້ນ 355 ແລະ 710

ແຊຣ໌ດ່ວນ ຂ່າວດີທ່ານນາຍົກ ແຈ້ງຍົກເລີກການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ແບບ 2 ຂັ້ນ 355 ແລະ 710

ການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ!ແບບ 2 ຂັ້ນ 355 ແລະ 710 ເພິ່ນຍົກເລີກລະເດີ!

ຈາກກໍລະນີບ້ານອ້າຍຮັກລາວຖືກກັບໂຕເອງ…ເຫັນບີນຈົນຕົກໃຈ..

ລາວວ່າກູເປີດໂຮງງານຕັດຫຍິບຕິເບາະ…

ທີ່ມາ

khaosan@gmail.com