ສະຫວັນນະເຂດ ອາໄສຊ່ວງລ໊ອກດາວ ເກັບເງິນຄ່າຜ່ານທາງລົດ 1ຄັນລະ 100.000ກີບ-300.000ກີບ

ສະຫວັນນະເຂດ ອາໄສຊ່ວງລ໊ອກດາວ ເກັບເງິນຄ່າຜ່ານທາງລົດ 1ຄັນລະ 100.000ກີບ-300.000ກີບ

#ມັນເປັນຄວາມຈິງບໍ??? ສະເຫນີຝາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບແນ່!!!

ມີການເກັບຄ່າຜ່ານທາງ ດ່ານນາຈາຫຼີດ ນະຄອນໄກສອນ ສະຫວັນນະເຂດ 100,000-300,000 ກີບຕໍ່ຄັນລົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດຂົນສົ່ງທີ່ມີເອກກະສານຄົບຖ້ວນຈາກສະເພາະກິດ ມີໃບສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ ລົດສົ່ງສະບຽງອາຫານ ລົດຂົນສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນ ທີ່ແລ່ນຜ່ານເສັ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າຜ່ານທາງ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫຼັງຈາກມີຄໍາສັ່ງຈາກ ທ່ານປະສົງສິນ ຈະເລີນສຸກ ເຈົ້ານະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິການ ໃຫ້ປິດການສັນຈອນເສັ້ນດັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕ່າງເມືອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ອາໃສອາຫານການກິນຢາຮັກສາໂລກລະເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນຈາກພາຍໃນເມືອງມີຄວາມຍາກລໍາບາກ ໂດຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄດ້ຈາກສະພາບການຮຽກເກັບຄ່າຜ່ານທາງ ໃນດ່ານ ນາຈາຫຼີດ 100,000-300,000ກີບຕໍ່ຄັນຕໍ່ທ້ຽວ

ສຽງສະທ້ອນຈາກບັນດາອ້າຍນ້ອງທີ່ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂອງໄປຕ່າງເມືອງ ຢາກໃຫ້ເຈົ້ານະຄອນໄກສອນໄດ້ທົບທວນຄໍາສັ່ງການປິດກັ້ນດ່ານ ແລະ ກວດກາການເສຍເງິນຜ່ານທາງ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຂອງຈຸດສະກັດກັ້ນ

ຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ ໃຫ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ຂົນສົ່ງອາຫານການກິນ ຢາຮັກສາໂລກ ເຄືອງໃຊ້ຈໍາເປັນໄປພື້ນທີ່ຫ່າງໄກໂດຍອາໃສບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕ່າງໆໃນສະພາວະຫຍຸ້ງຍາກຊ່ວງໂຄວິດນິ້ ໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍຊີ້ແນະທິດຊີ້ນໍາກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນດ່ານໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ທີ່ນໍາສົ່ງເຄື່ອງກິນເຄືອງຢູ່ໄປໃຫ້ຄົນຕ່າງເມືອງ ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນຄ່າຜ່ານທາງ ແລະເພີ່ມການອອກກົດລະບຽບໃຫ້ລະອຽດຂຶ້ນໂດຍອ້າງອິງເຖິງການສົ່ງອາຫານການກິນໃຫ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນບໍ່ໃຫ້ປິດກັ້ນສະກັດກັ້ນການຂົນສົ່ງຂອງສະບຽງອາຫານເຄືອງໃຊ້ຈໍາໃນສະພາວະຫຍຸ້ງຍາກນີ້

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com