ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງຕິດໂຕ ມີພຽງເສື້ອຄາຄີງ ຊ່ວຍໄລ້ ແຊຣ໌ ແດ່

ບໍ່ເຫຼືອຫຍັງຕິດໂຕ ມີພຽງເສື້ອຄາຄີງ ຊ່ວຍໄລ້ ແຊຣ໌ ແດ່

ໃນວັນທີ່7/9/2021ເກດເຫດໄຟໃຫມ້ເຮືອນປ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ມີຫຍັງຕິດໂຕມີພຽງເສື້ອຄາຄິງຫາກຖ່ານໃດຢາກຊ່ວຍເຫລືອຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າທາງຂໍ້ຄວາມໄດ້.

ຢູ່ໃນເຂດບ້ານເຫລົາຄາເມຶອງປາກກະດິງສະນັ້ນຂະພະເຈົ້າຈຶງຂໍໄຫ້ທຸກທ່ານສວຍຄອບຄົວຜູ້ເສຍຫາຍນີຜູ້ລະຈັກເລັກຫນ່ອຍ

ເລກເບີບັນຊີໂອນຜ່ານ BCEL one() (ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານອຸປະກາລະ)

ທີ່ມາ :

khaosan@gmail.com