Timeline ນາງຄຳພອນ ຜູ້ທີ່ຕິດ Covid-19 ໃຫ້ຂໍ້ມູນເທັດ ແພດ-ໝໍ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກັກຕົວຫຼາຍທ່ານ

Timeline ນາງຄຳພອນ ຜູ້ທີ່ຕິດ Covid-19 ໃຫ້ຂໍ້ມູນເທັດ ແພດ-ໝໍ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກັກຕົວຫຼາຍທ່ານ

ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໜັກໜາສາຫັດແລ້ວ ແພດໝໍຫລາຍຄົນຕ້ອງກັກໂຕ ບາດນີ້ຈະເອົາບຸກຄະລາກອນທາງການເພດໃສມາຮັບມືກັບຄົນເຈັບໄດ້ພຽງພໍ

ທ້າວຕື້ ເປັນຮອດເຈົ້າໜ້ທີ່ຍັງຈັດງານປາຕີ້ ໃນວັນທີ່16/04/21 ແລ້ວສາວນີ້ກະມາຮ່ວມ ຕໍ່ມາກະຮູ້ວ່າທ້າວຕື້ຕິດCovid-19 ເຈົ້າກະເປັນຄົນສ່ຽງ ບາດບໍ່ສະບາຍຍັງໄປໃຫ້ການເທັດກັບແພດໝໍວ່າເປັນໄຂ້ທຳມາດາ ໂຕເອງບໍ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໄປສະຖານທີ່ ແລະ ພົບປະກັບຄົນທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງ

ໄປຢູ່ຕືກທີ່ຮັບຄົນໄຂ້ທົ່ວໄປ ໄປຢູ່ໄປນອນຮັກສາຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບມືກັບໂຄວິດ ຈົນເພດໝໍເຫັນອາການຜິດປົກກະຕິຈື່ງກວດຫາໂຄວິດ ພົບວ່າເປັນໂຄວິດ ແລະ ມາຮູ້ພາຍຫລັງວ່າລາວໄປມາຫລາຍບ່ອນທີ່ສ່ຽງ

ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ເຮົາຍັງມາຂາດແພດໝໍ ລະສິຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດໄດ້ແນວໃດ ໜ້າໜັກໃຈຫລາຍ

Timeline ນາງຄຳພອນ ຜູ້ທີ່ຕິດCovid-19 ສະຫວັນນະເຂດ ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ບອກຄວາມຈິງກັບໝໍວ່າໂຕເອງເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ໄປຮັກສາໂຕຢູ່ໃນຕືກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຈົນປະຈຸບັນແພດໝໍຕ້ອງໄດ້ກັກໂຕກັນ ແລະ ຄົນເຈັບພະຍາດທົ່ວໄປກະໃນຕືກນັ້ນກໍ່ສ່ຽງຈະຕິດໂຄວິດ

ໃນTimeline ຂອງຜູ້ກ່ຽວວັນທີ່17 ຜູ້ກ່ຽວກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຖຶກບອກວ່າພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນຜູ້ກ່ຽວຍັງໄປຫລີ້ນປີໃໝ່ຢູ່ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງແບບນີ້ມັນສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແຜ່ໄປໃນວົງກ້ວາງອີກ ເພາະຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວໄປໃສແທ້ ໄປພົບປະກັບໃຜແທ້ ແບບນີ້ຈະຍີ່ງສ້າງປັນຫາໃຫຍ່ໃຫ້ກັບສັງຄົມ

Cr :

khaosan@gmail.com