ເບີ່ງເອົາເປັນບົດຮຽນ ແມ່ຄ້າຂາຍຜັກ 10 ປີ ມີລົດ 2 ຄັນ ມີດິນ 2 ຕອນ

ເບີ່ງເອົາເປັນບົດຮຽນ ແມ່ຄ້າຂາຍຜັກ 10 ປີ ມີລົດ 2 ຄັນ ມີດິນ 2 ຕອນ

ບໍ່ເລືອກງານ, ບໍ່ຍາກຈົນອີ່ຫຼີ່ ແນະນໍາອີກໜຶ່ງອາຊີບ ທີ່ບໍ່ພຽງເທົ່າໃດປີ ກໍມີທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຫວັງ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ແມ່ນອາຊີບແຕ່ງດຄື່ອງາມ ຫຼື ນັ່ງຢູ່ຫ້ອງແອ ກໍສາດມາສ້າງງົນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຍ່າງງີ່ຫວັງໄດ້

ດັ່ງແມ່ຄ້າຄນໜຶ່ງນ ທີ່ຂາຍຜັກຢູ່ຕະຫຼາດລາວອົດຊີ ຂາຍປະເພດຜັກກິນໝາກ ພາຍໃນເວລາ 10 ປີ ມີລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ,ເຮືອນ ແລະ ດິນ 2 ຕອນ ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ

ເພິ່ນ ຊື່ ແມ່ເຕິນ ວົງສີ ຂາຍຜັກກິນໝາກຢູ່ຕະຫຼາດລາວອົດຊີ

 

ຟັງລາຍລະອຽດຕາມນີ້ : https://fb.watch/7WHuS0rJtL/

https://fb.watch/7WHtTsuUK2/

ຈາກ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ Lao Economic Daily

khaosan@gmail.com