ຕຳຫຼວດ ຂີ້ຕົວະຢືມເງິນແລ້ວບໍ່ສົງຄືນ ໝົດຫົນທາງຈົນໄດ້ປະຈານ

ຕຳຫຼວດ ຂີ້ຕົວະຢືມເງິນແລ້ວບໍ່ສົງຄືນ ໝົດຫົນທາງຈົນໄດ້ປະຈານ

ຂໍຖາມທຸກຄົນແດ່ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ຍືມເງີນຂ້ອຍແລ້ວໂທລະສັບຫນ່ວຍຫນື່ງໄລ່ທັງເງີນຍືມ ແລະ ໂທລະສັປປະມານສີ່ລ້ານປາຍແຕ່ຂ້ອຍເຄີຍ

ໂທໄປຖາມກະບອກວ່າຊິຄືນພັດບໍ່ດົນບ໊ອກຂ້ອຍທຸກຢ່າງພໍຂ້ອຍແຊັດຫາແຟນລາວທີ່ເເປັນຕຳຫລວດຄືກັນຜູ້ຊາຍໄດ້ຕິດຕໍ່ມາຫາວ່າຂ້ອຍວຸ້ນວາຍ ປັ່ນປ່ວນລະໃຫ້ຂ້ອຍຖ້າຂ້ອຍວ່າຊິປະຈານເພີ່ນວາຊິເອົາເລື່ອງຂ້ອຍທັງທີ່ເພີ່ນກະບ້ອກຂ້ອຍອີກຕອນນີ້ຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້

ຂ້ອຍປະຈານຂ້ອຍຜິດບໍ່ຍ້ອນຂ້ອຍຢາກເງີນຄືນແຕ່ຖືກບ໊ອກຫມົດຫົນທາງຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຕຳຫລວດຢູ່ຫລວງນຳ້ທາ

Cr :

khaosan@gmail.com