ແບບນີ້ກໍ່ມີນໍ້ ພະອາຈານ ລັກກິນຕັບເມຍຊາວບ້ານ

ແບບນີ້ກໍ່ມີນໍ້ ພະອາຈານ ລັກກິນຕັບເມຍຊາວບ້ານ

ເຈົ້າອາວາດຖອດຜ້າເຫຼືອງພາເມຍຊາວບ້ານເຂົ້າບ້ານລູດ ແຕ່ຜົວຂອງຍິງສາວເກີດຄວາມສົງໄສເລີຍແອບຕິດ GPS

ໃສ່ລົດຂອງເມຍໄວ້ເລີຍໂປະແຕກ ຄວງຫນຸ່ມໃນຜ້າເຫລືອງເຂົ້າບ້ານລູດ

ພຣະແລ່ນຫນີຕາຍຫລັງຜົວເຂົາຈັບໄດ້.

ຄລິບ

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຂ່າວຈາກ: ทุบโตะข่าว

khaosan@gmail.com