ໄຟໄໝ້ ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ ມີຄຼິບ

ໄຟໄໝ້ ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ ມີຄຼິບ

ຕະຫຼາດດາວເຮືອງໄໝ້ອີກແລ້ວ.

ຕະຫຼາດດາວເຮືອງໄໝ້ອີກແລ້ວ.ຕາອີໂຕນເຂົາເຈົ້າຫາມາເພື່ອຊິໄດ້.ມາໄໝ້ແບບນີ້  ( ປະຈຳຕະຫຼາດດາວເຮືອງ ).

ທີ່ເກີດເຫດການອັກຄີໄພ. 28/01/2022..

ມີຄລີບ

khaosan@gmail.com