ຄືນນີ້ມີເຮ ແຕ່ງ 2 ຄູ່ໃນງານດຽວ

ຄືນນີ້ມີເຮ ແຕ່ງ 2 ຄູ່ໃນງານດຽວ

ສຸດຍອດຫລາຍ ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາ

ປົກກະຕິມັກຈະເຫັນແຕ່ແຕ່ງງານເທື່ອລະຄູ່ບາດນີ້ເຈີມາ2ຄູ່ໃນງານດຽວ

ກໍຖືວ່າແປກພໍສົມຄວນ ເພາະບໍ່ເຄີມຄຸ່ນຕາກັບພິທີວິວາ2ຄູ່ໃນງານດຽວກັນຈັກເທື່ອ

ຫອມແກ້ມກະຫອມເປັນຄູ່, ຟ້ອນເປັນຄູ່ໄປພ້ອມ ຫນ້າຮັກສຸດໆເລີຍ

ຈັງໃດກາຍິນດີນຳທັງສອງຝ່າຍເດີເປັນຜົວທິບເມຍແກ້ວເດີ

ລູກເຕັມບ້ານຫລານເຕັມເມື່ອງເດີພີ່ນ້ອງ.

khaosan@gmail.com